Skogssystemanalys

7,5 hp

Forestry system in this course limits the scope of interactions between or in combination of forest system, human societal system and global/climate system in one concept where interactions of either system are studied to better describe forestry’s role in human society in contemporary applied science. Biological systems of forests in this course may include the basic physiological and ecological interactions of a plant while in the process of forest biomass growth.

This course aims to provide basic science concept to make easy understanding of plant growth in natural environment and various ecological factors involving tree/forest growth. Studies on carbon balance of trees and ecosystems would make students able to estimate carbon budget of forestry system. Forest management techniques mostly operational side are also included to make student able to calculate and evaluate better alternatives regarding carbon emissions and economic benefits.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken