Skogsträdsförädling

7,5 hp

Skogsträdsförädling består i grund och botten av huvudmomenten urval, korsning och testning. Förädlingen bedrivs genom att definiera ett förädlingsmål, korsa utvalda träd, testa avkomma i fältförsök, analysera prestationsdata och genetisk utvärdering, samt välja träd till fröplantager och vidare uppbyggnad av en ny förädlingsgeneration.

Svensk skogsträdsförädling kombinerar förädling med ett aktivt genbevarande. Materialet hålls isär i flera obesläktade grupper av träd (förädlingspopulationer). De olika populationerna förädlas för anpassning till olika kombinationer av breddgrad och temperaturklimat. På så sätt finns lämpligt material för skilda geografiska områden och också en beredskap för t.ex. framtida klimatförändringar.

Kursen ger grundläggande kunskaper i skogsträdsförädlingens principer och utförande, med utgångspunkt från det svenska skogsträdsförädlingsarbetet. Kursen tar också upp skogsträdsförädling ur ett klimatperspektiv och dess betydelse för skogsbruket.

Kursen genomförs via lärplattform via träffar och inplanerade seminarier. Tidpunkt meddelas vid kursstart. Vissa moment, seminarier och föreläsningar kommer antagligen att ges på engelska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M