Skolframgång i det mångkulturella samhället

7,5 hp

Hur skapas en likvärdig skola, där elevers skiftande identiteter, kulturella meningslandskap och känslor av tillhörighet både ses som en utgångpunkt och en tillgång? Hur utbildas elever till ansvarstagande och solidariska människor med en stark tilltro till sig själv och en känsla av att vara inkluderande i det gemensamma? Kursen ”Skolframgång i det mångkulturella samhället” fokuserar på framgångsfaktorer i arbetet med barn och ungas skolprestationer, samt hur inkluderande skolkulturer som gynnar alla elever kan skapas. Kursen utgår från skolans potential som civil sfär där det är möjligt att” reparera sprickor” i samhällsväven.

I debatten har mångkulturella skolmiljöer framställts som problematiska och förknippade med särskilda utmaningar. Kursen syftar till ett perspektivskifte i hur kultur och det mångkulturella förstås i förhållande till utbildning och skolans verksamhet. Genom att tillhandahålla kunskap som underlättar att se möjligheterna i kulturella processer, samt applicera teorier om erkännande och inkludering, diskuteras hur skolframgång kan främjas. Teorier kring migration och mångfald används för att förstå sociala relationer samt barn och ungas identitetsskapande. Även strukturella faktorer för skolans verksamhet behandlas, samt teman som till exempel nyanlända elever, föräldrasamverkan och olika typer av skolkulturer. Kursen hålls samman genom ett kultursociologiskt perspektiv samt ett fokus på skolans potential som integrerande arena. Studenterna tränas också att använda narrativ och etnografisk metod som verktyg för lärande och förståelse i mångkulturella skolmiljöer.

Kursen riktar sig mot blivande eller verksamma lärare, samt andra aktörer som är verksamma inom skola och utbildning på alla nivåer. Den kan även med fördel läsas av personer med ett intresse för skolan, barn- och ungdomsverksamhet eller arbete med mångkulturella institutioner i allmänhet. Kursen innefattar ett stort mått av självständighet där studenterna arbetar med att relatera kursens centrala teman till konkreta fallstudier. Dessa kan vara av teoretisk karaktär eller relatera till en konkret praktik inom skola eller barn- och ungdomsverksamhet. Fallstudierna presenteras och diskuteras i webinars och två campusbaserade workshops under terminens gång. Vid de campusbaserade träffarna kan deltagande vid behov ske digitalt.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.