Social Media for Musicians and Artists I

7,5 hp

Kursen riktar sig till personer med musikintresse som vill lära sig hur man kan arbeta med musik och sociala medier och som är intresserade av de vetenskapliga aspekterna av detta. Kursen syftar till att ge en överblick över hur det sociala medielandskapet ser ut med fokus på musikanvändning. Hur har musikkonsumtion och musikspridning sett ut under 1900-talet och hur påverkar sociala medier detta?

Inom ramen för kursen förekommer det också laborationer där studenten skapar eget musikrelaterat material som kan användas i sociala medier.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar