Socialrätt II - fortsättningskurs

15 hp

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom de civil- och offentligrättsliga områden som har särskild betydelse för det sociala arbetets teori och praktik. I kursen ges en fördjupad genomgång av reglerna för socialtjänsten, där socialtjänstlagen inklusive de sociala tvångsvårdslagarna och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade behandlas utförligt. Rättsregler som berör hälso- och sjukvård samt psykiatrisk vård belyses, liksom de socialförsäkrings- och migrationsrättsliga regelsystemen.
Handläggnings- och dokumentationsregler för socialt arbete är centrala inslag på kursen där principer och betydelsefulla begrepp i grundlagarna och den förvaltningsrättsliga lagstiftningen såsom rättssäkerhet, myndighetsutövning samt grundläggande fri- och rättigheter avhandlas.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans