Socialrätt II - fortsättningskurs

15 hp

Syftet med kursen är att studenten utvecklar kunskaper och färdigheter inom de civil- och offentligrättsliga områden som har särskild betydelse för det sociala arbetets teori och praktik. I kursen ges en fördjupad genomgång av reglerna för socialtjänsten, där socialtjänstlagen inklusive de sociala tvångsvårdslagarna och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade behandlas utförligt. Rättsregler som berör hälso- och sjukvård samt psykiatrisk vård belyses, liksom de socialförsäkrings- och migrationsrättsliga regelsystemen.
Handläggnings- och dokumentationsregler för socialt arbete är centrala inslag på kursen där principer och betydelsefulla begrepp i grundlagarna och den förvaltningsrättsliga lagstiftningen såsom rättssäkerhet, myndighetsutövning samt grundläggande fri- och rättigheter avhandlas.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.