Socialt arbete i kontexter av postkolonial migration: Perspektiv på politik, institutioner och praktik

7,5 hp

I den här kursen undersöker vi särskilt det arbetsområde som kallas socialt arbete och som omfattar verksamhet som bedrivs offentligt, privat, i ideell regi, nationellt och internationellt. Vi undersöker också hur socialt arbete förhåller sig till och förändras i relation till migration och olika migrationsmönster och dess konsekvenser. Under kursens gång presenteras och problematiseras därmed aktuella teorier inom området migration i allmänhet och socialt arbete i synnerhet. Dessa teorier ligger sedan till grund för fördjupning och analys av kopplingen mellan socialt arbete och migration i relation till migrations- och socialpolitik, välfärdsinstitutioner, det sociala arbetets praktik och enskilda individers och gruppers livsvillkor. Denna kurs vänder sig till dig som i ditt nuvarande eller framtida arbete möter människor med erfarenhet av migration liksom till dig som är nyfiken på migration och som vill veta mera om hur olika samhällen och samhällsinstitutioner svarar upp mot migration.

I kursen fokuseras på det sociala arbetets institutioner och praktiker och hur dessa styrs av migrations/social/offentlig politik liksom av etiska överväganden. I kursen behandlas fyra centrala teman inom socialt arbete.

• Socialt arbete som ett svar på människors utsatthet

• Dilemmat med kontroll kontra omsorg

• Socialt arbete som en metod för att skapa förutsättningar för sociala rättigheter, tillhörighet och bidra till socialt välbefinnande och förändring

• Professionella möten och bemötande i en kontext av postkolonial migration.

Under kursen diskuteras och problematiseras aktuella teorier om postkolonial migration och särskilt socialt arbete. Dessa teorier ger sedan grunden för mer djupgående studier och analys av sambandet mellan socialt arbete och postkolonial migration i relation till invandring/social/offentlig politik, välfärdsinstitutioner, det sociala arbetets praktik och levnadsvillkoren för enskilda individer och grupper.

Kursen samläses med programstudenter inom fakulteten för samhällsvetenskap och nationella-, internationella- och utbytesstudenter.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M