Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete

15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig fördjupade kunskaper och förståelse om samhället och social relationer utifrån ett socialvetenskapligt perspektiv. Efter avslutad kurs ska du kunna kritiskt granska och analysera komplexa samhällsprocesser med relevans för socialt arbetet. Kursen förberedder dig för vidare studier genom att exempelvis öka förmågan till att genomföra teoretiska analyser inför examensarbetet på avancerad nivå och utvärderingar. Kursen förberedder också för arbete på utredningsavdelningar, FoU-enheter och andra arbeten som ställer höga krav på analyser av samhällsprocesser.

Kursen samläses med programstudenter.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar