Socialvetenskaplig teoribildning och socialt arbete

15 hp

Kursen vänder sig till dig som vill skaffa dig fördjupade kunskaper och förståelse om samhället och social relationer utifrån ett socialvetenskapligt perspektiv. Efter avslutad kurs ska du kunna kritiskt granska och analysera komplexa samhällsprocesser med relevans för socialt arbetet. Kursen förberedder dig för vidare studier genom att exempelvis öka förmågan till att genomföra teoretiska analyser inför examensarbetet på avancerad nivå och utvärderingar. Kursen förberedder också för arbete på utredningsavdelningar, FoU-enheter och andra arbeten som ställer höga krav på analyser av samhällsprocesser.

Kursen samläses med programstudenter.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M