Socio-Economics

7,5 hp

Som en begynnande meta-disiplin, tar socioekonomi sin utgångspunkt i antagandet att ekonomi inte är ett autonomt system utan ett system inom en social och institutionell kontext vilka innehåller värderingar/normer, maktförhållanden och sociala nätverk. Huvudsyftet med kursen är att studenten ska erhålla en fördjupad kunskap om relationerna mellan produktivitet, sysselsättning, industriella relationer och de sociala skyddsnäten samt de stora förändringar som skett inom dessa system de senaste årtionden. Efter en översikt över de största skillnaderna inom de Europeiska välfärds–, sysselsättnings– och produktionssystemen tar kursen sikte på att studera konsekvenserna av dessa förändringar. Exempelvis konsekvenserna av globalisering, demografiska förändringar, välfärdsstatens hållbarhet samt identifiera politikens ansvar vid dessa förändringar. Det senare både ur ett nationellt och Europeiskt perspektiv.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M