Sociolingvistik

7,5 hp

Kursen behandlar förhållandet mellan språk och samhälle, vilket kommer till uttryck i språklig variation: geografisk, social, genusbaserad, åldersbaserad och situationsbaserad. Kursen kan läsas fristående eller räknas in i Svenska språket, kandidatkurs.

Kursen löper helt på distans med stöd av en webbaserad lärplattform.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar