Sociologi I

30 hp

Denna introduktionskurs i sociologi inleds med en genomgång av sociologiska grundbegrepp och deras tillämpningar på institutioner och grupper i samhället. För att tydliggöra sociologins användbarhet ingår olika övningar och laborativa moment. Du förbereds också för och genomför en mindre fältövning, där du tränar på att se de sociala relationernas betydelse i det omgivande samhället.

Kursen fortsätter med en introduktion till sociologisk teoribildning och problemformulering genom tillämpningar på olika sociala problem, samhällsinstitutioner och sociala processer. Du får också en första orientering i sociologisk metod. Bland annat introduceras du i centrala tillvägagångssätt för insamling och bearbetning av empiriskt material.

I slutet av kursen knyts teori och praktik samman då du gör en teoretisk tillämpning i relation till den fältövning som genomförs i början av kursen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken