Sociologi II

30 hp

Detta är en fortsättningskurs i sociologi där du kommer att bredda och fördjupa dina kunskaper om sociologiska teorier och metoder samt deras användningsområden.

Kursen är indelad i fyra delar. Inledningsvis fördjupar du dig i ett urval av klassiska och moderna teorier och begrepp. Du lär dig hur de används och utvecklas för att förstå och förklara olika samhällsföreteelser. I de två efterföljande delarna av kursen behandlas olika sätt att designa forskningsstudier. Hur man samlar in och analysera data med hjälp av olika tekniker så som enkäter, intervjuer och observationer och inte minst vilka etiska hänsyn som måste tas. I kursens avslutande del designar och genomför du en egen mindre studie av ett fenomen eller skeende i samhället som intresserar dig.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.