Sociologi II

30 hp

På kursen kommer du få en fördjupad förståelse av sociologins traditioner och teoribildning. Du kommer att studera olika sätt att förstå sociala strukturer, tillhörigheter, olikheter, val och handlingar. Du kommer också att fördjupa din förmåga i att analysera olika aspekter av det sociala livet såsom kön, klass, etnicitet, globalisering och religion. Detta ger en ökad förståelse av människors relationer till varandra. Praktiskt fältarbete ingår också i kursen.

Den första delkursen behandlar klassiska och moderna sociologiska teorier med utgångspunkt i deras praktiska tillämpningsområden. Delkurs två är en individuell läskurs inom ett självständigt valt specialområde och delkurs tre behandlar sociologisk metod. Denna kurs leder fram till den avslutande uppsats- och fältarbetskursen där du utför ett fältarbete inom ett konkret forskningsområde. Inom ramen för detta görs insamling och bearbetning av eget material, samt författande och presentation av en mindre uppsats.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken