Dator som visar programmet CAD

SolidWorks - Datorstödd design I

7,5 hp

Kursen ger en baskunskap inom området och hjälper dig att komma igång med designarbetet i SolidWorks.
Vi går igenom grundläggande funktioner så att du på egen hand kan skapa enklare objekt och på egen hand börja utforska SolidWorks och dess möjligheter. Framtagning av tillverkningsunderlag så som ritningar och hur filer exporteras för CAM tillverkning kommer också gås igenom.

Studentprojekt

Gjutjärnspanna designad i 3D
Cast iron pan designed and rendered in SolidWorks. The pan consists of 10 details in an assembly. Design Erik Alatalo.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans