Sötvattensekologi

7,5 hp

Sötvattensekologi (limnologi) är läran om våra sötvatten och de akvatiska livsformernas förekomst, variation och betydelse. Kursen handlar om ekosystemens uppbyggnad och funktion i sjöar och vattendrag, samt hur dessa är hydrologiskt, kemiskt och biologiskt sammanlänkade i landskapet under vattnets väg från nederbörd till hav.

I kursen ingår praktiska moment med provtagning och analys av vattenkemiska och fysikaliska egenskaper. Vidare tränas standardiserade undersökningsmetoder av strandens, vattenmassornas och bottnarnas livsformer. Här ingår övningar med identifiering av viktiga organismer och artgrupper.

Överallt i världen behövs rent vatten med en myllrande biologi, och därmed behövs ekologer med sådana kunskaper. Vi belyser hur våra ytvatten används och hur miljöproblem som eutrofiering, försurning och vattenutnyttjande kan bedömas och åtgärdas.

Kursens består av föreläsningar, seminarier, fältarbete, laborationer och rapportskrivande.

Kursen är lämplig för dem som vill arbeta med vattenfrågor, och samläses med fördel med Marin ekologi 15 hp.

Vattendrag
Vattendrag är viktiga i landskapet eftersom de ofta hyser en hög biodiversitet och kan rena vattnet så att utsläppen av näringsämnen minskar till sjöar och till havet. Tyvärr har många vattendrag förlorat sin naturliga funktion på grund av utdikning och uträtning Linnea Evefalk
Föregående bild Nästa bild
Studenter förberder
Under den uppskattade fältkursen övar vi på artbestämning och provtagningsmetodik med målet att förstå vad som styr ekologin i sjöar och vattendrag. Linnea Evefalk
Föregående bild Nästa bild
studenter
Studenter gör sig redo för provtagning i ett vattendrag Linnea Evefalk
Föregående bild Nästa bild

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar