Sötvattensekologi

7,5 hp

Sötvattensekologi (limnologi) är läran om våra sötvatten och de akvatiska livsformernas förekomst, variation och betydelse. Kursen handlar om ekosystemens uppbyggnad och funktion i sjöar och vattendrag, samt hur dessa är hydrologiskt, kemiskt och biologiskt sammanlänkade i landskapet under vattnets väg från nederbörd till hav.

I kursen ingår praktiska moment med provtagning och analys av vattenkemiska och fysikaliska egenskaper. Vidare tränas standardiserade undersökningsmetoder av strandens, vattenmassornas och bottnarnas livsformer. Här ingår övningar med identifiering av viktiga organismer och artgrupper.

Överallt i världen behövs rent vatten med en myllrande biologi, och därmed behövs ekologer med sådana kunskaper. Vi belyser hur våra ytvatten används och hur miljöproblem som eutrofiering, försurning och vattenutnyttjande kan bedömas och åtgärdas.

Kursens består av föreläsningar, seminarier, fältarbete, laborationer och rapportskrivande.

Kursen är lämplig för dem som vill arbeta med vattenfrågor, och samläses med fördel med Marin ekologi 15 hp.

Vattendrag
Vattendrag är viktiga i landskapet eftersom de ofta hyser en hög biodiversitet och kan rena vattnet så att utsläppen av näringsämnen minskar till sjöar och till havet. Tyvärr har många vattendrag förlorat sin naturliga funktion på grund av utdikning och uträtning Linnea Evefalk
Föregående bild Nästa bild
Studenter förberder
Under den uppskattade fältkursen övar vi på artbestämning och provtagningsmetodik med målet att förstå vad som styr ekologin i sjöar och vattendrag. Linnea Evefalk
Föregående bild Nästa bild
studenter
Studenter gör sig redo för provtagning i ett vattendrag Linnea Evefalk
Föregående bild Nästa bild

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader.

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.