baby

Spädbarnspsykologi

15 hp

Kursen ger en bred orientering om små barns mentala hälsa och utveckling under tidig barndom med betoning på fosterstadiet, tiden kring födelsen och de första levnadsåren med hjälp av utvecklingspsykologiska teorier och samspelsforskning. Övergången till föräldraskap, den nya familjens utveckling och samspelet mellan barn och föräldrar studeras inom tre huvudområden:

• Graviditet och fosterstadium

• Perioden kring förlossning och nyföddhetsperiod

• Spädbarnsperioden och de första levnadsåren

Kursen är särskilt lämplig för dig som arbetar med eller vill arbeta med yngre barn och deras föräldrar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar