Spanien skog stad himmel

Spanska, allmän kurs, fortsättningskurs (distans)

30 hp

Genom användningen av nätbaserade verktyg görs inlärningen på distans så effektiv som möjligt. En fast struktur med fortlöpande inlämningsuppgifter, nätträffar och tentamen i Växjö kombineras med deltagarnas frihet att själva lägga upp studierna på bästa sätt. Kursen ger fördjupade kunskaper i grammatik; tränar språket i tal och skrift samt förmedlar kunskaper i Spanien och Spanskamerikas litteratur och kultur. Ett antal skönlitterära verk läses och analyseras med hjälp av enklare litteraturvetenskapliga verktyg. Introduktion ges till vetenskapliga teorier och metoder. Inga obligatoriska träffar men tentamen måste göras vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Kurs­ansvarig

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar