Spanien gata hus blommor

Spanska, allmän kurs, grundkurs (distans)

30 hp

Kursen använder nätbaserade verktyg för att göra inlärningen på distans så effektiv som möjligt. Deltagarna lägger själva upp sina studier men följer en struktur med regelbundna inlämningsuppgifter, nätträffar och tentamen i Växjö. Spanska språket tränas i tal och skrift; grammatik och vokabulärträning ingår samt kunskaper om de spansktalande ländernas historia, kultur och litteratur. Om du jobbar samtidigt som du studerar, glöm inte att för en utbildning på helfart är det tänkt att du ska lägga cirka 40 timmar i veckan på studier, som till exempel schemalagd undervisning, muntliga och skriftliga presentationer, grupparbeten och egna studier. Inga obligatoriska träffar i Växjö men tentamen måste göras vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar