Spanien skyltar natt hus väg bilar

Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning

30 hp

Kursens syfte är att ytterligare befästa och förbättra din språkfärdighet och orientera dig inom litteraturvetenskaplig teori och metod. Du skriver sedan ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng med denna inriktning. Om kursen ges på distans finns inga träffar på campus förutom tentamen/omtentamen.

Kurs­ansvarig

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar