Spanien skyltar natt hus väg bilar

Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning

30 hp

Kursens syfte är att ytterligare befästa och förbättra din språkfärdighet och orientera dig inom litteraturvetenskaplig teori och metod. Du skriver sedan ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng med denna inriktning. Om kursen ges på distans finns inga träffar på campus förutom tentamen/omtentamen.

Gällande 2SP70E campus, delkurser 1 och 2 kan samköras med motsvarande delkurs på distans, om antal deltagare på respektive delkurs i 2SP70E campus är mindre än 10 studenter vid kursstart. Information om detta lämnas i början av terminen vid Introduktionsmötet och publiceras på universitetets digitala lärplattform MyMoodle.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform med diskussionsforum, grupparbeten, inspelade föreläsningar eller videomöten.  

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.