Spanien skyltar natt hus väg bilar

Spanska, kandidatkurs, litteraturvetenskaplig inriktning

30 hp

Kursens syfte är att ytterligare befästa och förbättra din språkfärdighet och orientera dig inom litteraturvetenskaplig teori och metod. Du skriver sedan ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng med denna inriktning. Om kursen ges på distans finns inga träffar på campus förutom tentamen/omtentamen.

Gällande 2SP70E campus, delkurser 1 och 2 kan samköras med motsvarande delkurs på distans, om antal deltagare på respektive delkurs i 2SP70E campus är mindre än 10 studenter vid kursstart. Information om detta lämnas i början av terminen vid Introduktionsmötet och publiceras på MyMoodle.

Kurs­ansvarig

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M