Specialidrott och kunskapstraditioner

7,5 hp

Den inledande kursen på avancerad nivå inom specialidrott heter Idrottsvetenskap och forskningstraditioner. Kursens innehåll fokuseras kring vetenskap och forskning inom det idrottsvetenskapliga fältet specialidrott. Målet är att den studerande skall introduceras till att själv bedriva forskning för att utveckla den egna specialidrotten och för att själv kunna utveckla vetenskapligt grundad kunskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans