Specialidrott - Prestationspsykologi inom idrott

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som brinner för att utveckla goda prestationer utifrån ett idrottspsykologiskt perspektiv och ger dig en ökad förståelse kring hur psykologiska faktorer och processer påverkar idrottandet.

Kursen ger dig en grundläggande orientering i idrottspsykologins utveckling över tid samt behandlar områden som t.ex. motivation, personlighet, självkänsla, stress. Vidare behandlar kursen olika former av mentala metoder och arbetssätt för utvecklande av mentala färdigheter som t.ex. spänningsreglering, självförtroende och målsättningsarbete för att stärka den idrottande individen prestationer samt välmående.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans