Specialidrott - prestationsutveckling och tester

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill bli gymnasielärare i ämnet specialidrott eller som en möjlighet att kunna kombinera specialidrott med ytterligare ämne i gymnasieskolan. Kursen vänder sig också till dig som redan idag arbetar som tränare eller är lärare i specialidrott och vill skaffa dig behörighet i ämnet.

Kursens huvudfokus är fördjupad kunskap, lärande och utvärdering av grundläggande idrottsliga egenskaper som snabbhet, koordination, spänst, styrka och uthållighet med fokus på olika specialidrotter. Dessutom studeras olika test och mätmetoder för att utvärdera dessa idrottsliga egenskaper med syftet att studenterna blir förtrogna med dessa tester och metoder. I kursen utvecklas vidare den studerandes kunskaper om biomekaniska analysmetoder samt hur metoderna kan användas för kunskaps och prestationsutveckling. Som avslutning på delkursen definieras och förklaras hur olika idrottsliga utvecklingsmetoder och test kan användas inom den egna specialidrotten syfte att öka idrottares prestationsförmåga med avseende på den idrottande individens ålder och kön.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans