Specialidrott - träningslära och hållbar idrott för unga, 7.5 högskolepoäng

7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som vill bli gymnasielärare i ämnet specialidrott eller som en möjlighet att kunna kombinera specialidrott med ytterligare ämne i gymnasieskolan. Kursen vänder sig också till dig som redan idag arbetar som tränare eller är lärare i specialidrott och vill skaffa dig behörighet i ämnet. Kursen erbjuder kunskap kring träning och träningsplanering för unga elitsatsande idrottare. Krav- och kapacitetsanalys, samt träningsbelastning och riskfaktorer för skada hos unga idrottare studeras och diskuteras. Syftet är också att den studerande skall diskutera och problematisera ungas talangutveckling och träning/tävling på elitnivå samt de samhälleliga och etiska aspekter som kan föreligga.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans