Specialpedagogik i olika lärmiljöer, I

5 hp

Kursen behandlar specialpedagogiska perspektiv i teorin och hur dessa tolkas och ges uttryck i praktiken. Vidare behandlar kursen lagar och förordningar med fokus på barn och elever i behov av särskilt stöd utifrån mänskliga rättigheter. Den studerande ges möjlighet att studerar olika lärmiljöer och vilken betydelse lärmiljön kan ha för barn och elevers lärande. Kursen innehåller observation som vetenskaplig metod för att utvinna kunskap om praktiken. Vidare får den studerande kunskap om
dokumentanalys som vetenskaplig metod, för att granska och förstå avhandlingar samt vetenskapliga artiklars uppbyggnad samt med kopplingar till lagar och förordningar som styr de verksamheter som besöks.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken