Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet

7,5 hp

Text kring kursen ”Specialpedagogiskt arbetssätt i idrott och fysisk aktivitet” (start vt 2015)

Kursen vänder sig till dig som vill få goda kunskaper och färdigheter för att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar då det gäller vardaglig fysisk aktivitet och medverkan i skolans verksamhet som innehåller fysiska aktiviteter av olika slag. Det kan bland annat innebära undervisning i idrott och hälsa och deltagande i rastaktiviteter. Centralt för kursen är möjligheten till delaktighet för alla elever och ur innehållet märks:

• rörelsens betydelse och möjlighet till delaktighet för alla barn och ungdomar

• barn och ungdomars motoriska och perceptuella utveckling

• observationer av och metodiskt tillvägagångssätt för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

• psykomotorik – arbetssätt och utvecklingsteorier

• lärarens/ledarens förhållningssätt och bemötande

• bedömning och betygsättning av elever med funktionsnedsättningar

Kursen bedrivs på kvartsfart och går utmärkt att kombinera med arbete alternativt andra studier. En del av studierna genomförs på hemmaplan med hjälp av en webbstudieplats, dessutom förekommer en del fysiska träffar med tillämpningar och föreläsningar.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M