Sport Governance - Institutionella, politiska och sociologiska perspektiv på idrottens styrning

7,5 hp

Kursen ger en inblick i, och fördjupad förståelse för, hur idrotten är uppbyggd (konstruerad), strukturerad och styrs - utifrån institutionella, politiska och sociologiska perspektiv. Inom kursen analyseras maktrelationer inom idrotten, inklusive bland annat jämlikhet och rättvisa. Kursen utforskar också hur idrotten kan förstås i relation till begreppet ”Good Governance”. Därtill diskuteras hur idrotten kan utvecklas utifrån kursens perspektiv.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar