Språk, individ och samhälle

5 hp

I kursen får du en introduktion till språkvetenskap i allmänhet och till studier i svenska språket i synnerhet. Kursen ger insikter om språkets betydelse för individen och även grundläggande kunskaper om förhållandet mellan språk och samhälle.

När kursen ges på distans används undervisningsformer som är anpassade för distansundervisning genom nätbaserat undervisnings- och presentationsmaterial.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans