Språkrådgivning och textvård

30 hp

Språkrådgivning och textvård vänder sig till personer med intresse för att granska, producera och analysera brukstexter. Med utgångspunkt i aktuella språkvetenskapliga teorier och metoder diskuteras språkriktighet och relationen mellan språknorm och spåkbruk. Kursen behandlar också hur praktisk textvård kan bedrivas på myndigheter och företag. I kursen ingår en fältstudie av textproduktionen eller språkvårdsarbetet på en valfri arbetsplats.

Antagning sker efter urvalsprov. Provet äger rum den 15 maj 2021 och kan göras hemifrån. Särskild information och inloggningsuppgifter till provforumet på webben skickas ut efter sista sökdatum per e-post till alla sökande.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans