Språkrådgivning och textvård

30 hp

Språkrådgivning och textvård vänder sig till personer med intresse för att granska, producera och analysera brukstexter. Med utgångspunkt i aktuella språkvetenskapliga teorier och metoder diskuteras språkriktighet och relationen mellan språknorm och spåkbruk. Kursen behandlar också hur praktisk textvård kan bedrivas på myndigheter och företag. I kursen ingår en fältstudie av textproduktionen eller språkvårdsarbetet på en valfri arbetsplats.

Antagning sker efter urvalsprov. Provet äger rum den 12 maj 2018 och kan göras hemifrån. Särskild information och inloggningsuppgifter till provforumet på webben skickas ut efter sista sökdatum per e-post till alla sökande.

Vanliga frågor om kursen Språkrådgivning och textvård

Jag kan inte skriva urvalsprovet det datum provet pågår. Finns det ingen annan möjlighet?

Svaret är nej. Vi kan tyvärr inte erbjuda mer än ett provtillfälle per år.

När och hur kommer kallelsen till urvalsprovet?

Kallelsen skickas till den mejladress du angett i ansökan i god tid före provtillfället.

Hur lång tid tar urvalsprovet?

Exakt hur lång tid man behöver för provet är individuellt, men vi rekommenderar att du avsätter hela provtiden, dvs. kl. 10–18. Provet kommer att finnas tillgängligt på en särskild webbplats mellan dessa klockslag.


Vilken typ av uppgifter består provet av och hur kan jag förbereda mig?

Provet består av två uppgifter:
1. En skrivuppgift, där du ska skriva ett referat av en längre text.
2. En textresponsuppgift, där du ska granska en text och skriva pedagogiska kommentarer riktade till skribenten.

Du kan förbereda dig genom att läsa Svenska skrivregler utgivna av Språkrådet. Denna bok är också bra att ha till hands medan du skriver provet. Vi rekommenderar även tillgång till Svenska Akademiens ordlista (SAOL).


Är det svårt att komma in på kursen och när får jag mitt antagningsbesked?

För att bli antagen krävs, utöver formell behörighet, utmärkt skrivfärdighet och god språkkänsla. Vi registrerar ca 20 studenter årligen på kursen. Möjligheten att antas varierar med ansökningstryck. Observera att vi inte har möjlighet att ge någon förhandsinformation före antagningsbeskedet i juli. Vi ger inte heller några individuella kommentarer på urvalsproven, dvs. du kommer inte att få någon respons på de texter du lämnar in. Detta gäller oavsett om du blir antagen eller inte.


Är jag behörig?

Förkunskapskravet är kandidatexamen, eller motsvarande examen, med valfri inriktning. Eventuella arbetslivsmeriter påverkar inte dina chanser att bli antagen. Rangordningen av formellt behöriga sökande görs endast utifrån urvalsprovet. Vänd dig till Antagningsavdelningen (antagning@lnu.se) om du har frågor om antagning och behörighet.


Var hittar jag information om kursens obligatoriska moment, innehåll, litteratur med mera?

Information om innehåll, litteratur med mera hittar du i kursplanen.

Vilka läser kursen och vad kan man arbeta med efteråt?

De flesta som läser kursen är redan yrkesverksamma inom textintensiva områden. Många är journalister, informatörer eller klarspråksintresserade myndighetstjänstemän som vill fortbilda sig. Flera studenter har efter kursen börjat arbeta som språkkonsulter.

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar