Staden och dess tekniska system i undervisningen - Teknik för lärare åk 4-6

7,5 hp

”Staden och dess tekniska system i undervisningen”

Vid fortbildning av verksamma lärare har det framkommit att det finns ett behov av en mer holistisk koppling, mellan det nya programmerings och digitaliseringsinnehållet i teknikkursplanen, och samhällets tekniska system.

Genom temat för kursen ”analoga och digitala tekniska system i staden” ges du möjligheter att sätta vardagstekniken som finns omkring oss i en kontext för att stimulera och inspirera eleverna att upptäcka och få en förståelse den. Inom kursen behandlas de sociotekniska systemens historia, system som till stor del har blivit digitaliserade, samt hur utvecklingen av dessa system har påverkat och blivit påverkade av människa, samhälle och miljö.

Annat som berörs är:

• säkerhet vid teknikanvändning, exempelvis överföring av information i digitala miljöer

• hur tekniken har påverkat och påverkar människors liv, bland annat utifrån integritets– och säkerhetsaspekter kopplade till digitala miljöer, men även utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

• hur arbetssätt och arbetsformer samt digitala verktyg kan användas för att bedriva en stimulerande undervisning i ämnet teknik

Kursen läses på distans, med tre obligatoriska campusträffar innefattande totalt fem dagar (2+2+1).

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M