Stål- och träkonstruktioner

7,5 hp

Kursen har som målsättning att ge färdigheter inom stål- och träkonstruktioner och att utveckla självständigt arbete inom ämnet. Kursen syftar till att lära ut materialen stål och trä som konstruktionsmaterial och hur man dimensionerar stål- och träkonstruktioner.

Kursen består dels av föreläsningar och beräkningsövningar, dels av ett projektarbete där studenterna arbetar självständigt med handledningshjälp. I projektet ingår datorberäkningar, handberäkningar och konstruktionsritningar. Kursens uppläggning är anpassad så att föreläsningar och beräkningsövningar följer arbetsgången i projektarbetet.

Projektarbetet bedöms med betygen Underkänt eller Godkänt. Betyg på en skriftlig tentamen utgör slutbetyg för kursen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken