Stål- och träkonstruktioner

7,5 hp

Kursen har som målsättning att ge färdigheter inom stål- och träkonstruktioner och att utveckla självständigt arbete inom ämnet. Kursen syftar till att lära ut materialen stål och trä som konstruktionsmaterial och hur man dimensionerar stål- och träkonstruktioner.

Kursen består dels av föreläsningar och beräkningsövningar, dels av ett projektarbete där studenterna arbetar självständigt med handledningshjälp. I projektet ingår datorberäkningar, handberäkningar och konstruktionsritningar. Kursens uppläggning är anpassad så att föreläsningar och beräkningsövningar följer arbetsgången i projektarbetet.

Projektarbetet bedöms med betygen Underkänt eller Godkänt. Betyg på en skriftlig tentamen utgör slutbetyg för kursen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M