Stokastiska processer

7,5 hp

Kursen innehåller markovprocesser i diskret och kontinuerlig tid samt något om svagt

stationära processer.

Markovdelen präglas av dess tillämpningar, särskilt kösystem, men också till exempel förgreningsprocesser, livslängdsberäkningar och tillförlitlighet.

Förgreningsprocesser beskriver en modell för populationsväxt. Modellen ger kriterier för att en population (eller epidemi, kärnreaktion etc) någon gång dör ut.

Livslängdsberäkningar och tillförlitlighet är viktigt inom industrin för en välfungerande kvalitetskontroll.

I delen med svagt stationära processer introduceras viktiga begrepp inom signalbehandling.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken