Strategisk digital kompetens

5 hp

Denna kurs vänder sig till verksamma, behöriga lärare samt skolledare, skolhuvudmän och övriga aktörer med ett skolansvar på myndighetsnivå som varit verksam inom skolväsendet minst två år, har behörighet för studier på avancerad nivå antingen genom 90hp inom huvudområdet pedagogik eller kandidatexamen i medieteknik, informatik, datavetenskap eller motsvarande.

Kursen tar sin utgångspunkt i skolan som organisation där digitalisering har en självklar organisatorisk roll på flera nivåer och strategisk digital kompetens ligger i fokus. Kursen består av två sammanhängande delar: (I) centrala koncept och modeller som är relevanta förstrategisk digital kompetens, samt (II) strategisk digital kompetens med fokus på betydelsen av strategisk digital kompetens i kunskapsintensiva verksamheter inklusive den komplexitet som medföljer digitala teknologier i allmänhet och digitaliseringsprocessen i synnerhet.

För att kunna genomföra kursen förutsätt att alla deltagare har tillgång till en faktiskt utbildningsverksamhet samt Internet och dator med rättigheter att installera program och/eller certifikat.

Studiegrupp vid Campus Värnamo

Detta kursalternativ erbjuder dig att studera vid Lärcentrat Campus Värnamo. Där kan du studera i en studiegrupp tillsammans med dina medstudenter och använda dig av lärcentrats teknik och lokaler.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans