Strategisk ledning

7,5 hp

Kursen erbjuder en introduktion till strategi med vilket man ofta menar en handlingsplan för hur en organisation vill utvecklas i förhållande till sin omgivning. Kursen inleds med en genomgång av grundläggande strategiska begrepp och olika perspektiv på hur strategier skapas. Efter att denna bas för förståelse byggts upp lotsas studenten vidare inom strategiforskning och dess utveckling. Kursens utgångspunkt är fyra perspektiv på strategier som skiljer sig åt i hur de ser på syftet med strategi och på hur strategin skapas. Vi börjar därför med ett traditionellt perspektiv där strategi ses som en funktion av företagets eller produktens position på en marknad. Vi fortsätter sedan med mer moderna perspektiv såsom det processbaserade med dess fokus på den interna organisationen och organisationens resurser. Genomgången avslutas systemiska och evolutionära perspektiv.

Ambitionen med kursen är således att förse studenten med ett antal olika strategiska verktyg för att lära sig använda och jämföra traditionella såväl som moderna perspektiv på strategi. Målet är att studenten i slutet av kursen skall kunna kritiskt diskutera dessa olika perspektiv för att kunna identifiera och argumentera för betydelsen av dem samt deras respektive tillvägagångssätt för att arbeta strategiskt i organisationer.

Avslutningsvis syftar också kursen till att studenten ska lära sig använda teorier och modeller på beskrivningar av strategiskt arbete i organisationer. Detta kommer vi träna på fortlöpande under kursen allteftersom de olika perspektiven introduceras.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M