Strukturdynamik

7,5 hp

Strukturdynamik är ett ämne med ett brett applikationsområde; allt från rymd, flyg, fordon och maskiner till byggnader. Inom ämnet studeras strukturers dynamiska beteende inkluderande prestanda, komfort, livslängd och vibrationer. Konstruktioner görs allt lättare vilket driver på behovet av kunskaper inom strukturdynamik för att klarera konstruktionerna med avseende på dynamiska laster och på funktion. Inom Strukturdynamik används ofta finita elementmodeller som bygger på kunskaper från ämnet Hållfasthetslära. För att validera att en beräkningsmodell representerar den verkliga konstruktionen används bland annat data från vibrationsmätningar. Vid dessa används teorier från ämnet Signalanalys. Vid avvikelser mellan modell och verklig struktur kan modellen behöva justeras; då används teorier från ämnet Optimeringslära.

Ämnet Strukturdynamik är ett område som berör alltfler utvecklingsföretag.

Structural dynamics

Structural dynamics is an area with a wide range of applications spanning from aerospace, vehicle and machine to buildings. Within this area structures’ dynamic behavior is studied; this includes performance, comfort, life and vibrations.

The omnipresent strive of weigh reduction enhance the need for knowledge within structural dynamics to clear the designs regarding loads and dynamic behavior.

Within Structural Dynamics more often than not finite element models, setting out from knowledge within Solid Mechanics, are used. To validate that a model sufficiently represents a real structure, vibrational tests are used; for that theory from Signal Analysis.

Tuning of the model can be required due to discrepancies between test data and analytical data; this is an optimization problem. Structural Dynamics is an increasingly important area within product development.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken