Superhjältinnor från Ripley till Wonder Woman

7,5 hp

Kvinnliga filmhjältar som Katniss Everdeen och Wonder Woman är inget nytt fenomen. Även om de har varit statistiskt sett få, har det åtminstone sedan det sena 1970-talet förekommit en rad genomslagskraftiga kvinnliga huvudpersoner som fått stark symbolisk betydelse. Emellertid är det tydligt att representationen av kvinnliga, populärkulturella hjältefigurer formas av sin specifika kulturella och historiska kontext. Rådande normer kring genus, sexualitet, funktionsvariationer och etnicitet påverkar hur kvinnliga huvudpersoner i traditionellt manliga eller på annat sätt genusöverskridande roller skildras. Den här kursen behandlar populära genrefilmer, huvudsakligen actionfilmer, med kvinnliga hjältar från 1979 och framåt. Filmerna sätts i historisk och kulturell kontext och diskuteras utifrån teorier om genus, sexualitet, etnicitet, funktionsvariationer och genrer.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.