Superhjältinnor från Ripley till Wonder Woman

7,5 hp

Kvinnliga filmhjältar som Katniss Everdeen och Wonder Woman är inget nytt fenomen. Även om de har varit statistiskt sett få, har det åtminstone sedan det sena 1970-talet förekommit en rad genomslagskraftiga kvinnliga huvudpersoner som fått stark symbolisk betydelse. Emellertid är det tydligt att representationen av kvinnliga, populärkulturella hjältefigurer formas av sin specifika kulturella och historiska kontext. Rådande normer kring genus, sexualitet, funktionsvariationer och etnicitet påverkar hur kvinnliga huvudpersoner i traditionellt manliga eller på annat sätt genusöverskridande roller skildras. Den här kursen behandlar populära genrefilmer, huvudsakligen actionfilmer, med kvinnliga hjältar från 1979 och framåt. Filmerna sätts i historisk och kulturell kontext och diskuteras utifrån teorier om genus, sexualitet, etnicitet, funktionsvariationer och genrer.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar