Supply Chain Information Systems

15 hp

För att organisationer ska förbli konkurrenskraftiga idag, behöver de leverera högt värde till sina kunder samtidigt som de ska bibehålla lönsamheten. De kan uppnå detta genom att implementera och hantera materiella-, finansiella- och informationsflöden på ett effektivt sätt. Supply Chain Information Systems används för att stödja dessa flöden genom att lagra, säkerställa och tillgängliggöra stora mängder av data. En del data är mycket komplexa och behöver delas inom en organisation och med deras leverantörer och kunder. Dessa system är viktiga inom Supply Chain Management eftersom de möjliggör ökad tillgänglighet, tillförlitlighet och kvalité på den information som behövs för att stödja ett snabbt och säkert beslutsfattande på alla nivåer i organisationer.

I den här kursen kommer du att lära dig de viktigaste funktionerna och tillämpningarna av olika Supply Chain Information Systems samt metoder för att konfigurera/ anpassa och hantera implementering av dessa. Dessutom kommer dess roll inom hållbarhetsarbetet att diskuteras. Kursen kommer att behandla olika informationssystem som används inom organisationer och i samarbete med deras leverantörer och kunder.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M