Svensk och jämförande politik

7,5 hp

Vilka drivkrafter påverkar den politiska utvecklingen och hur är fördelningen av makt organiserad i olika politiska system? I kursen ges teoretiska verktyg för att förstå skillnaden mellan olika länders politiska system. Därmed ges grunderna för den statsvetenskapliga inriktning som kallas jämförande politik.
Kursen 1SK123 bildar tillsammans med den föregående kursen 1SK122 och de efterföljande kurserna 1SK124 och 1SK125 det grundläggande kursblocket Statsvetenskap

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken