Svensk politik och förvaltning

7,5 hp

Kursen tar sin utgångspunkt i Sveriges politiska system och den moderna historia som har påverkat dess utveckling. Vidare behandlas EU:s institutioner och deras funktioner samt hur dessa relaterar till svensk politik och förvaltning. En introduktion ges till den offentliga förvaltningens roll i det politiska systemet, dess organisation och funktion. Begrepp och perspektiv som är användbara för att studera förvaltning och förvaltningspolitik presenteras.

Kursen 1SK127 bildar tillsammans med de efterföljande kurserna 1SK122, 1SK128 och 1SK125 det grundläggande kursblocket Statsvetenskap I.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader.

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.