Svenska som andraspråk - Grammatik, ordbildning och semantik

7,5 hp

Kursens syfte är att ge en ämnesteoretisk och praktisk pedagogisk beredskap för arbete med elever med svenska som andraspråk i skola vad gäller grammatik ur teoretisk och kontrastiv synvinkel. Ordklasser, ordböjning, ordbildning, syntax och semantik behandlas och grammatisk analys tränas i olika färdighetsövningar. Kursen motsvarar delkurs 3 i 1SS100, Svenska som andraspråk, grundkurs.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar