Svenska som andraspråk, kandidatkurs

30 hp

Kursens fördjupar och breddar de kunskaper och insikter som inhämtats under tidigare studier i ämnet. Kursen behandlar bland annat språkinlärningsteori, språkpsykologi, testmetodik och läromedelsanalys. Kursen syftar också till att förbereda och ge övning i att bedriva språkvetenskaplig forskning och framlägga rön i skrift.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans