Svenska som andraspråk - kulturmöte och språkutveckling i förskolan

15 hp

I kursen ges en introduktion till arbete med flerspråkiga elever i förskolan. Studenten ges möjlighet att utveckla kunskaper om förskoleelever med migrantbakgrund och hur kulturer påverkar individens villkor i förskola och samhälle. Delkurs 2 fokuserar på språkutveckling ur ett individuellt och socialt perspektiv där flerspråkiga elevers förutsättningar för språkutveckling studeras och problematiseras.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans