Svenska som andraspråk - språk, språkutveckling och andraspråksundervisning

7,5 hp

I kursen diskuteras språkutveckling hos människan ur olika teoretiska perspektiv. Kursen har ett tydligt didaktiskt fokus på hur kunskaperna i kursen kan omvandlas till praktiskt arbete med flerspråkiga människor. Kursen riktar sig till blivande och verksamma lärare för flerspråkiga människor, från förskola till vuxenutbildning. Kursen ges på distans utan fysiska träffar. Kursen kan tillgodoräknas som delkurs 2 inom 1SS120.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar