Svenska språket, fortsättningskurs

30 hp

Kursens övergripande mål är att ge grundläggande teoretisk kunskap om svenska språkets historia samt fördjupad kunskap om sociolingvistik och text- och diskursanalys. Kursen ger också grundläggande insikter i vetenskapligt arbete. Kursen består av följande delkurser: 1 a. Språkhistoria (7,5 hp) (valbar), 1 b. Grammatik, fortsättningskurs (7,5 hp) (valbar), 2. Sociolingvistik (7,5 hp), 3. Text i kontext (7,5 hp), och 4. Självständigt arbete (7,5 hp).

När kursen ges på halvfart (50 % studietakt) löper den helt på distans med stöd av en webbaserad lärplattform.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans