Svenska språket, kandidatkurs

30 hp

Kursens syfte är att bredda och fördjupa dina insikter i svensk eller nordisk språkvetenskap och i språkvetenskaplig teori och metod. Kursen består av läskurser om 15 hp samt författande och försvarande av en uppsats om 15 hp över ett ämne som kan falla inom vilken del som helst av svensk eller nordisk språkvetenskap.

Kursen löper helt på distans med stöd av en webbaserad lärplattform.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans