Svenskt musikliv i dag: musiketnologiskt fältarbete

7,5 hp

Syftet med kursen är att genom litteraturstudier kombinerat med fältarbete anlägga olika perspektiv på svenskt musikliv utifrån musiketnologisk teori och metod. I kursen diskuteras tidigare forskning om svenskt musikliv baserat på fältstudier och teoretiska och metodologiska aspekter av fältarbeten. Studenten genomför också ett mindre fältarbete inom fältet svenskt musikliv i vilket hen i praktiken får testa teoretiska och metodologiska perspektiv. Kursen kan ingå i en examen i musikvetenskap på avancerad nivå.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans