Sverige på film och i tv: representationer av etnicitet, genus, klass och sexualitet sedan 1960

7,5 hp

Vilken position har film och tv haft i det svenska samhälls- och kulturlivet? Vilka värderingar och föreställningar har svenska film- och tv-produktioner förmedlat? Långfilmen är en av vår tids vanligaste berättarformer och Tv-mediet har sedan sitt genombrott varit det primära mediet för spridning av information. Gemensamt för medierna film och tv är att de alltid har varit hårt kritiserade och samtidigt mycket populära. Den här kursen ger en introduktion till den rörliga bildens historia i Sverige ur ett socialt och ett kulturellt perspektiv sedan 1960, det vill säga under den period då film och television har samexisterat.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar