Sverige på film och i tv: representationer av etnicitet, genus, klass och sexualitet sedan 1960

7,5 hp

Vilken position har film och tv haft i det svenska samhälls- och kulturlivet? Vilka värderingar och föreställningar har svenska film- och tv-produktioner förmedlat? Långfilmen är en av vår tids vanligaste berättarformer och Tv-mediet har sedan sitt genombrott varit det primära mediet för spridning av information. Gemensamt för medierna film och tv är att de alltid har varit hårt kritiserade och samtidigt mycket populära. Den här kursen ger en introduktion till den rörliga bildens historia i Sverige ur ett socialt och ett kulturellt perspektiv sedan 1960, det vill säga under den period då film och television har samexisterat.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.