Syntax

Syntax - beskrivning och teori

15 hp

I kursen diskuterar vi modern grammatisk teori och beskrivning. Olika centrala delar av grammatiken behandlas från ett deskriptivt och teoretiskt perspektiv.

I den beskrivande delen jämför vi hur tre standardgrammatikor behandlar centrala begrepp inom grammatiken, tex verbfraser och satser. I den teoretiska delen ges en djupare inblick i hur språkliga teorier kan vara uppbyggda, och på vad sätt det teoretiska ramverket påverkar analysen av enskilda språk. Detta sker genom att närmare studera ett par aktuella lingvistiska teorier. Dessutom relateras dessa modeller till de deskriptiva grammatikor som behandlas under kursen gång.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M