Syntax

Syntax - beskrivning och teori

15 hp

När vi processar språk integrerar vi information från en rad olika källor: vår kunskap om världen, information från diskursen och kontexten och ordfrekvens för att nämna ett fåtal (se kurs 4en011 för mer detaljer). Syntax spelar en central roll i denna process: syntaxen begränsar hur meningar i ett språk kan, eller inte kan, konstrueras och tolkas. Språk och deras struktur är oerhört komplexa fenomen och strukturens komplexitet kan studeras från ett vetenskapligt perspektiv, dvs vi kan formulera hypoteser om strukturen och testa dem. För att kunna göra det behöver vi ett mycket precist maskineri, en teori. I den här kursen diskuterar vi centrala delar av engelsk grammatik från teoretiska och beskrivande perspektiv.

I den teoretiska delen ges en djupare inblick i hur språkliga teorier kan vara uppbyggda, och på vad sätt det teoretiska ramverket påverkar analysen av enskilda språk. Detta sker genom att närmare studera ett par aktuella lingvistiska teorier. Dessutom relateras dessa modeller till de deskriptiva grammatikor som behandlas under kursen gång.

I den beskrivande delen jämför vi hur tre standardgrammatikor behandlar centrala begrepp inom grammatiken, tex verbfraser och satser. Vi undersöker vilka teoretiska antaganden de gör och hur dessa påverkar beskrivningen av engelska.

Studenterna lär sig att kritiskt utvärdera teoretiska begrepp samtidigt som de får en fördjupad förståelse för den engelska grammatikens komplexitet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M