Systemiskt perspektiv på digital transformation

7,5 hp

Kursen fokuserar på processer för att utveckla samspel mellan organisatoriska och IS­-strategier å ena sidan och individers perspektiv på vad som är värdeskapande i en organisation. I detta sammanhang arbetar studenten med modeller och metoder för systemtänkande som stödjer helhetsperspektiv på digitala och organisatoriska strategier, samt metoder och tekniker för att analysera organisationsstrukturer och processer.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar